609 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BGT 2018 (definitief)

Dit bestand vormt de vragenlijst in het kader van de zelfcontrole voor de BGT voor 2018. Deze vragenlijst zal vanaf 1 juli 2018 ...

Publicatie | 26-04-2018

Toelichting Zelfcontrole ENSIA BAG 2018

Dit document vormt de toelichting op de vragenlijst zelfcontrole BAG 2018 (via ENSIA). Het document is bedoeld voor de ...

Publicatie | 26-04-2018

Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BAG 2018 (definitief)

Dit bestand vormt de vragenlijst in het kader van de zelfcontrole voor de BAG voor 2018. Deze vragenlijst zal vanaf 1 juli 2018 ...

Publicatie | 26-04-2018

Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BRO 2018

Dit betreft de vragenlijst voor de zelfcontrole op de Basisregistratie Ondergrond, in het kader van ENSIA.

Rapport | 26-04-2018

Toelichting Zelfcontrole ENSIA BRO 2018

Toelichting op de concept vragenlijst zelfcontrole basisregistratie ondergrond (BRO), via ENSIA, in 2018. De zelfcontrole BRO is ...

Publicatie | 26-04-2018

Concept Bestuurlijke Rapportage (in bewerking) Zelfcontrole ENSIA BRO 2018

Dit document betreft de concept bestuurlijke rapportage waarmee bronhouders van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) ...

Rapport | 26-04-2018

Vragenlijst ENSIA BGT 2018 pdf

Rapport | 25-04-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183372 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie

Op 1 juli 2018 is de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere ...

Publicatie | 20-04-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183376, houdende regels betreffende de controle van de basisregistratie grootschalige topografie (Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie)

In de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (hierna: Wet BGT) is voorzien in periodieke ...

Publicatie | 20-04-2018

Planning BAG 2.0 versie april 2018

Planningsschema implementatie BAG 2.0 2017 - 2020

Publicatie | 06-04-2018