598 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183372 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie

Op 1 juli 2018 is de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere...

Publicatie | 20-04-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183376, houdende regels betreffende de controle van de basisregistratie grootschalige topografie (Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie)

In de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (hierna: Wet BGT) is voorzien in periodieke...

Publicatie | 20-04-2018

Algemene toelichting ENSIA BRO 2018

Rapport | 18-04-2018

Algemene toelichting ENSIA BRO 2018

Rapport | 18-04-2018

Vragenlijst ENSIA BRO 2018

Rapport | 17-04-2018

Concept Bestuurlijke Rapportage (in bewerking) ENSIA BRO 2018

Rapport | 17-04-2018

Planning BAG 2.0 versie april 2018

Planningsschema implementatie BAG 2.0 2017 - 2020

Publicatie | 06-04-2018

Kwaliteitskader Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een...

Publicatie | 31-03-2018

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 - besluitvorming BZK

In 2016, 2017 en 2018 is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen...

Publicatie | 31-03-2018

Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 - besluitvorming BZK

In 2017 en 2018 is er door Kadaster en VNG-Realisatie gewerkt aan de Koppelvlakbeschrijving BAG 2018. De Koppelvlakbeschrijving...

Publicatie | 31-03-2018