612 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Planning integraal BAG 2.0 voor 2019 (versie januari 2019)

Integrale planning BAG 2.0 2019 (versie januari 2019)

Publicatie | 18-01-2019

Bevindingenrapportage conceptuele verkenning werkgroep Wegen

Bevindingenrapportage eerste conceptuele verkenning van de werkgroep Wegen in kader van de ontwikkeling van een samenhangende ...

Rapport | 18-01-2019

Bevindingenrapportage conceptuele verkenning werkgroep Bouwwerken

Bevindingenrapportage eerste conceptuele verkenning van de werkgroep Bouwwerken in kader van de ontwikkeling van een ...

Rapport | 18-01-2019

Kwaliteitskader Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw ...

Publicatie | 09-08-2018

Rapportage BAG tevredenheidsonderzoek afnemers 2018

In 2018 heeft onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het ministerie van BZK en het Kadaster een tevredenheidsonderzoek onder ...

Rapport | 06-08-2018

Infographic afnemersonderzoek BAG 2018

Infographic met resultaten uit het BAG Afnemersonderzoek 2018

Publicatie | 06-08-2018

Informatieblad samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK bereidt een programma “doorontwikkeling in samenhang” voor. Doelstelling daarvan is meer samenhang te ...

Brochure | 31-07-2018

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 (1 juli 2018), inclusief een overzicht met voorgestelde wijzigingen voor de 1.1-versie

In 2016, 2017 en 2018 is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen ...

Publicatie | 01-07-2018

Wijzigingenoverzicht BAG 2.0

In het kader van de overgang naar de gewijzigde wet- en regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (ook wel bekend ...

Publicatie | 22-06-2018

Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG

In het Kwaliteitskader BAG 2018 staat beschreven hoe als gevolg van de wijzigingen in de Catalogus BAG 2018 omgegaan moet worden ...

Publicatie | 24-05-2018