Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid

Gevolgen invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen voor de BAG | Factsheet | versie 1

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kan gevolgen hebben voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag). Het kan zowel gaan om structurele als tijdelijke effecten. In deze factsheet, zoals opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG, worden de nu bekende gevolgen voor gemeenten op een rij gezet. Deze factsheet is de eerste versie, inmiddels is er een nieuwe versie verschenen met oplossingen.