Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt het Ministerie van BZK veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Toegankelijkheid

Geobasisregistraties.nl wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Rapport toegankelijkheidsonderzoek

Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen

Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ZoN-DF@minbzk.nl.

Wat kan je van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. We informeren je over de voortgang en de uitkomst.