Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het Ministerie van BZK alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het Ministerie van BZK aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het Ministerie van BZK om met jouw persoonsgegevens?

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het Ministerie van BZK gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld jouw gegevens invult op het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten.