Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het ministerie van BZK alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het ministerie van BZK aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het ministerie van BZK om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het ministerie van BZK gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult in het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.