Decoratieve afbeelding

Dis Online: Lancering terugmeldbeheerapplicatie en bronhouder API

Sprekers: Bart-Jan de Leuw (architect DiS Geo) en Jaap Willem Sjoukema (Kadaster) 

Op 15 februari 2022 veranderde het terugmeldlandschap voor bronhouders behoorlijk: het Kadaster lanceerde de gebruiksvriendelijke terugmeldapplicatie voor het beheer van
terugmeldingen en een nieuwe API waarop bronhouders en hun softwareleveranciers eigen systemen kunnen aansluiten om terugmeldingen te beheren.
Het Mutatiemeldsysteem (MMS) van SVB-BGT is komen te vervallen.

Niet alleen is het terugmelden vereenvoudigt, voortaan kunnen BAG- en BGT- terugmeldingen gelijktijdig worden beheerd. En dat past precies bij waar DiS Geo voor staat: de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties.

Jaap Willem Sjoukema demonstreerde de applicatie en beantwoordde de vragen van deelnemers aan de webinar.

Kijk de sessie terug op het DiS Geo YouTube kanaal.