106 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voorstel van Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en ...

Publicatie | 28-06-2016

Koninklijke Boodschap Wet BAG

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en ...

Publicatie | 28-06-2016

Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en ...

Publicatie | 28-06-2016

Advies afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en ...

Publicatie | 28-06-2016

Brief van IenM aan alle gemeenten richtlijn pandafbakening inzake stacaravans en de BAG

Met deze brief zijn alle gemeenten (colleges van B&W en BAG-beheerders) geinformeerd over de omgang met stacaravans in relatie ...

Brief | 16-06-2016

Advies van het BAG BAO aan minister IenM over stacaravans en de BAG

Het BAG BAO heeft de minister van IenM middels deze brief geadviseerd over stacaravans en de BAG. Naar aanleiding van deze brief ...

Brief | 25-04-2016

Afnemersonderzoek BAG 2015 - rapport en bijlage

Rapport van het Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van de BAG 2015 uitgevoerd door Statisfact in opdracht van IenM en het ...

Rapport | 10-03-2016

Brief BAG BAO reactie consultatie wetsontwerp BAG

Brief van BAG BAO met de reactie op het wetsontwerp BAG, naar aanleiding van de consultatiefase.

Brief | 19-02-2016

Brief BAG BAO aan IenM aandachtspunten bij beleidswijzigingen wet BAG

Het BAG Bronhouders en Afnemersoverleg (BAG BAO) heeft op 3 december 2015 aan IenM een brief gestuurd met aandachtspunten voor ...

Brief | 17-02-2016

Rapportage verkenning register onzelfstandige eenheden

Om de BAG te uniformeren, heeft het Bronhouders en Afnemersoverleg (BAG BAO) in oktober 2013 besloten het BAG objectenhandboek te ...

Rapport | 29-01-2016