Contact

Hier vind je de contactgegevens bij de diverse onderwerpen.

Heb je een vraag over de BAG, BGT, BRT of BRK?

Heb je een vraag over de inhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), BasisRegistratie Topografie (BRT) of BasisRegistratie Kadaster (BRK)?

Neem dan contact op met het Klantenservice van het Kadaster: zij helpen jou graag verder!

Heb je een vraag over de BRO?

Heb je een vraag over de BasisRegistratie Ondergrond (BRO)?

Neem dan contact op met het implementatieteam van de BRO van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de website van de BRO.

Heb je een vraag over DiS Geo of de ontwikkeling van de SOR?

Heb je een vraag over de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties of de ontwikkeling van de Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)?

Neem dan contact op met het team DiS Geo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICTU via de postbus DiSGeo@minbzk.nl.

Het ministerie gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om op je bericht te reageren en bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.