Heeft u een vraag over de BAG?

Heeft u een vraag over de inhoud van de BAG, wilt u een BAG-product bestellen, of heeft u andere vragen over de BAG? Neem dan contact op met de Klantenservice van de BAG via het Kadaster: bag@kadaster.nl of www.kadaster.nl/BAG. Zij helpen u graag verder!

Wij vragen in uw mail de volgende gegevens te vermelden:

- uw naam;

- uw organisatie;

- uw emailadres;

- uw telefoonnummer;

- uw vraag over de BAG.

Heeft u een vraag over de BAG-inspecties of het toezicht op de BAG of de andere basisregistraties in het geo-informatiedomein?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site of een vraag over de beheerinspecties van de BAG of het toezicht op de BAG of één van de andere IenM-basisregistraties in het geo-informatiedomein? Mail dan de de postbus BAG-inspecties van IenM: BAGinspecties@minienm.nl

Wij vragen in uw mail de volgende gegevens te vermelden:

- uw naam;

- uw organisatie;

- uw emailadres;

- uw telefoonnummer;

- het toezichtgerelateerde onderwerp waar uw vraag betrekking op heeft (BAG, BGT, BRT, BRK, BRO).

Het ministerie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. En bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.