Hier vind u de contactgegevens bij de diverse onderwerpen.

Heeft u een vraag over de BAG, BGT, BRT of BRK?

Heeft u een vraag over de inhoud van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie grootschalige topografie (BGT), basisregistratie topografie (BRT) of basisregistratie kadaster (BRK)?

Neem dan contact op met het Klantenservice van het Kadaster: zij helpen u graag verder!

Op deze site vindt u de juiste gegevens om contact op te nemen.

Heeft u een vraag over de BRO?

Heeft u een vraag over de basisregistratie ondergrond (BRO)?

Neem dan contact op met het implementatieteam van de BRO van het ministerie van BZK via de website basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over DiS GEO of de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie?

Heeft u een vraag over de Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-registraties of de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie?

Neem dan contact op met het team DiS GEO van het ministerie van BZK en ICTU via de postbus DISGEO@minbzk.nl.

Het ministerie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren. En bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.