Copyright

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Ministerie van BZK' als bron wordt vermeld (tenzij anders aangegeven). Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat het Ministerie van BZK zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De volgende rechten worden door de Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • Rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.