Op deze pagina vindt u informatie over de website over de basisregistraties in het geo-informatiedomein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Content

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u via de contactpagina's doorgeven aan de betreffende behandelende afdeling van het Kadaster (via de Klantenservice of het ministerie van BZK (afdeling Beleid Geo-Informatie).

Toegankelijkheid

De geobasisregistraties-site van het ministerie van BZK is te bekijken met vrijwel alle browsers.

Veel documenten zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Adobe Reader gratis downloaden.

Tekstgrootte

U kunt de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

  • De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kunt u de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verandert u de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.
  • Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kunt u ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.

Copyright

Meer informatie over het gebruik van tekst en beeld van deze site vindt u onder copyright