Help

Op deze pagina vind je informatie over de website over de basisregistraties in het geo-informatiedomein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Content

Vragen, opmerkingen en suggesties kan je via de contactpagina's doorgeven aan de betreffende behandelende afdeling van het Kadaster (via de Klantenservice of het Ministerie van BZK: afdeling Beleid Geo-Informatie).

Toegankelijkheid

De geobasisregistraties-site van het ministerie van BZK is te bekijken met vrijwel alle browsers.

Veel documenten zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om deze te kunnen lezen, heb je het programma Acrobat Reader nodig. Je kan Adobe Reader gratis downloaden.

Tekstgrootte

Je kan de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

  • De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kan je de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verander je de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.
  • Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kan je ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.

Copyright

Meer informatie over het gebruik van tekst en beeld van deze site vind je onder copyright.