128 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vragenlijst ENSIA BGT 2018 pdf

Rapport | 25-04-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183372 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie

Op 1 juli 2018 is de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere ...

Publicatie | 20-04-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, nr. 2018-0000183376, houdende regels betreffende de controle van de basisregistratie grootschalige topografie (Regeling controle basisregistratie grootschalige topografie)

In de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (hierna: Wet BGT) is voorzien in periodieke ...

Publicatie | 20-04-2018

Planning BAG 2.0 versie april 2018

Planningsschema implementatie BAG 2.0 2017 - 2020

Publicatie | 06-04-2018

Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 - besluitvorming BZK

In 2017 en 2018 is er door Kadaster en VNG-Realisatie gewerkt aan de Koppelvlakbeschrijving BAG 2018. De Koppelvlakbeschrijving ...

Publicatie | 31-03-2018

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept versie 0.998 (november 2017 BAG BAO)

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en BZK (voorheen IenM) gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand ...

Publicatie | 16-11-2017

Ketenontwerp BGT

BGT ketenontwerp, geo basisregistraties

Publicatie | 06-11-2017 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept versie 0.995 (oktober 2017)

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in ...

Publicatie | 04-10-2017

ENSIA BGT vragenlijst 0.9 25092017

Rapport | 25-09-2017

Algemene toelichting zelfcontrole BGT

Rapport | 15-09-2017