Basisregistraties in het geo-informatiedomein

Op deze website vind je alle officiële informatie, kennisdocumenten, nieuwsitems en evenementen rondom de geobasisregistraties (BAG, BRT, BGT, BRK en BRO) en de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo).

Geodata als fundament voor maatschappelijke opgaven. Samen werken we aan de doorontwikkeling van dit fundament.
Geobasisregistraties als fundament: werk in uitvoering

Geobasisregistraties: een betrouwbaar fundament

De moderne overheid kan niet meer zonder betrouwbare, actuele en kwalitatief hoogstaande data. Data over locaties wordt daarbij steeds belangrijker. Geodata is als het ware het fundament waarop we bouwen. Het is dus belangrijk dat dit fundament betrouwbaar is en dat we gebruik kunnen maken van data die actueel, juist, volledig en compleet is. Daarom werken we met elkaar aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties.

Uitgelichte onderwerpen

Nieuws

Meer nieuws