Basisregistraties

In Nederland kennen we een stelsel van tien basisregistraties. Deze registraties bevatten gegevens die onmisbaar zijn voor de dienstverlening van de overheid en van groot belang voor de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld persoonsgegevens, namen, adressen van bedrijven en locaties en om wie de eigenaar is van een bedrijf, gebouw of een stuk grond. Dergelijke informatie moet betrouwbaar zijn en moet worden beheerd door de overheid. Er zijn zes basisregistraties met een 'locatiegebonden karakter'. Dit zijn registraties over bijvoorbeeld een bepaald stuk grond, een gebouw of een weg. Deze zes geo-basisregistraties bevatten ieder specifieke geodata.

Iedereen gebruikt de geo-basisregistraties

De geo-basisregistraties registreren allemaal een ander aspect van een locatie. Ze bieden informatie over de functie van een plek (BRT), het adres (BAG), het eigendom (BRK), de afmetingen (BRT), de waarde (WOZ) en over de ondergrond (BRO). Deze informatie is nodig voor oneindig veel toepassingen, van navigatieprogramma's tot bouwprojecten, van adressering van post tot het inrichten van het openbaar vervoer, voor het aantonen van bezit, en ga zo maar door. Kortom; zonder dat we ons ervan bewust zijn, maken we allemaal gebruik van de geo-basisregistraties.

Naar een samenhangend geheel

De geo-basisregistraties zijn alle zes los van elkaar ontwikkeld en worden individueel beheerd. Dat was nodig om te komen tot het betrouwbare stelsel dat het nu is. Maar wanneer je al deze informatie met elkaar combineert ontstaat er een completer en sprekend totaalbeeld.

In de praktijk is meer en meer behoefte aan het complete, samenhangende, plaatje. Bij maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie of de woningbouwopgave, kan gecombineerde geodata een belangrijke functie hebben, en veel tijd en geld besparen. Net als bij de uitvoering van wettelijke taken, zoals de implementatie van de Omgevingswet is behoefte aan samenhangende geodata. Maar omdat gegevens versnipperd zijn, moet je een specialist zijn om informatie uit verschillende basisregistraties met elkaar te kunnen verbinden. Het programma DiS Geo heeft hiervoor de mogelijkheden verkent en gaat nu verder als Zicht op Nederland om te werken aan toekomstvast geo-datafundament voor maatschappelijke opgaven.