Basisregistratie Topografie

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden van heel Nederland op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Deze verzameling topografische bestanden is gratis beschikbaar als open data via het Kadaster. De BRT staat ook wel bekend als TOPNL kaart.  

Wat staat er in de BRT?

Het Kadaster stelt verschillende standaard BRT-producten beschikbaar via de website (TOPNL, TOPraster, BRT achtergrondkaart, NL Maps, TOPgrenzen en TOPnamen). De basiskaart, TOPNL is opgebouwd uit de volgende topografische elementen: 

 • wegdeel  
 • spoorbaandeel 
 • waterdeel 
 • gebouw 
 • terrein  
 • inrichtingselement 
 • reliëf 
 • hoogte 
 • registratief gebied 
 • geografisch gebied 
 • plaats 
 • functioneel gebied 
 • plantopografie 
Kaart uit de Basisregistratie Topografie van Amsterdam en omgeving
Beeld: BRT achtergrondkaart (PDOK)

Doorontwikkeling

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt het Kadaster aan een doorontwikkeling van de Basisregistratie Topografie (BRT). BRT.Next wordt gebaseerd op gegevens uit in ieder geval de BGT en de BAG. Door gebruik te maken van algoritmes kunnen BRT-producten in de toekomst automatisch worden gegenereerd uit reeds beschikbare gegevens. Het productieproces van de BRT wordt hiermee flink geoptimaliseerd.

De geobasisregistraties worden in samenhang doorontwikkeld. Meer weten over hoe we dat doen? Bekijk de pagina Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo)