Basisregistratie Topografie

De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Veranderingen

Veranderingen als gevolg van het stelsel van basisregistraties zijn het verplicht gebruik en de terugmeldplicht voor overheidsinstanties.

Kwaliteit

In het productie proces controleren wij continue de kwaliteit van onze bestanden door een random 5% onderzoek per gerealiseerde productie eenheid. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om eens per drie jaar een externe partij de gegevens uit de BRT te laten controleren op basis van een controle protocol. Hierbij vindt een check plaats op oa de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en thematische nauwkeurigheid. Alterra heeft begin 2012 de externe kwaliteitsrapportage BRT opgeleverd.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van één of meer producten die onderdeel uitmaken van de Basisregistratie Topografie of van een product wat daaraan is gerelateerd? Op de BRT-pagina's van de website van het Kadaster zijn de mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Kaart uit de Basisregistratie Topografie van Amsterdam en omgeving
Beeld: BRT achtergrondkaart (PDOK)