Basisregistratie Topografie

De Basisregistratie Topografie (BRT) is de landelijke verzameling digitale, topografische bestanden van heel Nederland op verschillende schaalniveaus. De BRT staat ook wel bekend als TOPNL-kaart.

Het hele land in kaart

De BRT bevat objectgerichte bestanden en topografische kaarten op diverse schaalniveaus: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000. Deze bestanden, ook wel de TOPNL-bestanden, zijn uniform en consistent beschreven en bovendien landsdekkend. Zowel de opgemaakte kaarten als de bestanden met objecten zijn kosteloos beschikbaar als open data. Het Kadaster is houder van de BRT.

De basiskaart, TOPNL, toont de volgende topografische elementen:

 • wegdelen  (weghartlijnen, wegvlakken, paden, veerpontroutes)
 • spoorbanen (trein, metro, trambanen)
 • water (zee, meren, sloten)
 • gebouwen
 • terreinvlakken (grasland, akkerland, bebouwd gebied) 
 • inrichtingselementen (geluidswallen, monumenten, bomen, hoogspanningsmasten)
 • reliëf (hoogtelijnen op land, dieptelijnen op zee, opvallende hoogteverschillen)
 • registratieve-, geografische- en functionele gebieden (wijken, campings)
 • plantopografie (geplande, maar nog niet uitgevoerde objecten)
 • plaatsen (gemeenten)

Luchtfoto’s

In de Wet brt is vastgelegd dat het Kadaster een goede, actuele topografische kaart bijhoudt en verstrekt. Dat doet het Kadaster elke twee jaar aan de hand van luchtfoto's. Kilometer voor vierkante kilometer wordt op die manier opnieuw in kaart gebracht. Via een terugmeld-API kunnen bronhouders (gemeenten) tussentijds wijzigingen doorgeven.

De Basisregistratie Topografie is een verzameling afzonderlijke gegevensbestanden:

 • Top10NL, is de basisset en het meest gedetailleerde topografische bestand.
 • TopVector, een digitaal bestand van punten, lijnen en vlakken dat wordt gebruikt voor het genereren van de schalen 1 : 50.000, 1 : 100.000 en 1 : 250.000.
 • TopGrenzen, een digitaal bestand met de gemeentegrenzen, provinciegrenzen en de landsgrens.
 • TopRaster, een verzameling rasterbestanden die worden vervaardigd voor drukwerk, op de schalen 1 : 25 000, 1 : 50 000 en 1 : 250 000.
 • TopNamen, een digitaal bestand met alle topografische namen op de topografische kaarten. Dit bestand wordt o.a. gebruikt om op TopRaster de naamlabels goed te positioneren.

Deze verschillende BRT-producten zijn beschikbaar via de website van het Kadaster.

Kaart uit de Basisregistratie Topografie van Amsterdam en omgeving
Beeld: BRT achtergrondkaart (PDOK)