Zicht op Nederland

Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Daarom werken we gezamenlijk aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. Het is om allerlei redenen belangrijk om het huidige aanbod van (basis)registraties te versterken. Zodat er een sterk geo-datafundament ligt om op te bouwen.

Bekijk de website van Zicht op Nederland - Datafundament.