Zicht op Nederland

Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Daarom werken we gezamenlijk aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. Het is om allerlei redenen belangrijk om het huidige aanbod van (basis)registraties te versterken. Zodat er een sterk geo-datafundament ligt om op te bouwen.

Bekijk de website van Zicht op Nederland - Datafundament. 

Programma Zicht op Nederland - Datafundament

De zorg voor een flexibel en robuust geo-datafundament is een ambitie van vele partijen en organisaties in Nederland. Vanuit het nieuwe programma Zicht op Nederland (ZoN) – Datafundament werken we daarom met vele partijen samen aan dit datafundament, zodat het altijd stevig genoeg is voor de opgaven die in Nederland opgepakt moeten worden. We bouwen voort op de verkenning die onder het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo) is gedaan. 

We organiseren dit programma vanuit een klein bureau bij het ministerie van BZK. We doen dit vanuit de visie Zicht op Nederland met heldere doelen.

Doelen Zicht op Nederland - Datafundament