Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is de jongste basisregistratie in Nederland. Het programma BRO werkt aan een landelijke voorziening met betrouwbare informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond, die voor iedereen toegankelijk is. Overheden leggen voor dezelfde soorten objecten dezelfde, betrouwbare gegevens  over de ondergrond vast. De data zijn via diverse loketten en services op te vragen. Het technisch beheer van de BRO ligt bij Geologische Dienst Nederland.

Zicht op de hele ondergrond

Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Voor een goed beleid en beheer. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Betrouwbare gegevens, voor iedereen beschikbaar

Waar de ondergrondgegevens voor 2018 nog in beheer waren bij verschillende organisaties, zijn inmiddels de meeste data gestandaardiseerd en opgenomen in de BRO. Alle deze gegevens zijn van een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn voor iedereen vrij beschikbaar. De registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

  1. Grondwatermonitoring
  2. Grondwatergebruik
  3. Mijnbouwwet
  4. Bodem- en grondonderzoek
  5. Milieukwaliteit
  6. Modellen

In de praktijk: Met de BRO op zoek naar het 'risico-DNA' van de Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad tot Amsterdam aan toe overstromen. Met behulp van de ondergrondgegevens is onderzocht hoe de Lekdijk kan worden versterkt. Mede op basis van de gegevens uit de BRO werd een 3D-model gemaakt en zo kwam de ondergrond letterlijk in beeld. Zo bleek dat er gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden voor de dijk: sterk waar het moet, slank waar het kan.

Bekijk de storymap.