Basisregistratie Kadaster

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie.
De producten van het Kadaster blijven beschikbaar via Mijn Kadaster en de de andere kanalen. Met andere basisregistraties zullen directe koppelingen worden gelegd om ook gegevens van andere registraties op te kunnen nemen in de kadastrale registratie en op kadastrale producten

Veranderingen

Veranderingen als gevolg van het stelsel van basisregistraties zijn het verplicht gebruik en de terugmeldplicht voor overheidsinstanties.

Koppeling BRK-BAG

In het stelsel van basisregistraties worden de verschillende basisregistraties in Nederland aan elkaar gekoppeld. Dit geldt ook voor de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Deze bevatten allebei adressen. In het project 'Koppeling BRK-BAG' is een koppeling gemaakt tussen het adres in de BRK en het BAG adres. Meer informatie over koppeling BAG-BRK vindt u op de website van het Kadaster over de BRK.

Budgetfinanciering BRK voor overheidsgebruik

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft besloten per 1 januari 2012 over te gaan op budgetfinanciering van de informatieverstrekking uit de BRK voor alle overheidsorganisaties.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de BRK op de BRK-website van het Kadaster.

Zie ook