Basisregistratie Kadaster

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie.

Koppeling BRK-BAG

In het stelsel van basisregistraties worden de verschillende basisregistraties in Nederland aan elkaar gekoppeld. Dit geldt ook voor de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Deze bevatten allebei adressen. In het project 'Koppeling BRK-BAG' is een koppeling gemaakt tussen het adres in de BRK en het BAG adres. Meer informatie over koppeling BAG-BRK vind jeĀ op de website van het Kadaster over de BRK.

Meer informatie

Je vindt alle informatie over de BRK op de BRK-website van het Kadaster.