Documenten

175 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Bevindingenrapportage conceptuele verkenning werkgroep Bouwwerken

Bevindingenrapportage eerste conceptuele verkenning van de werkgroep Bouwwerken in kader van de ontwikkeling van een ...

Rapport | 18-01-2019

Kwaliteitskader Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw ...

Publicatie | 09-08-2018

Rapportage BAG tevredenheidsonderzoek afnemers 2018

In 2018 heeft onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het ministerie van BZK en het Kadaster een tevredenheidsonderzoek onder ...

Rapport | 06-08-2018

Infographic afnemersonderzoek BAG 2018

Infographic met resultaten uit het BAG Afnemersonderzoek 2018

Publicatie | 06-08-2018

Informatieblad samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK bereidt een programma “doorontwikkeling in samenhang” voor. Doelstelling daarvan is meer samenhang te ...

Brochure | 31-07-2018

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 (1 juli 2018), inclusief een overzicht met voorgestelde wijzigingen voor de 1.1-versie

In 2016, 2017 en 2018 is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen ...

Publicatie | 01-07-2018

Wijzigingenoverzicht BAG 2.0

In het kader van de overgang naar de gewijzigde wet- en regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (ook wel bekend ...

Publicatie | 22-06-2018

Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG

In het Kwaliteitskader BAG 2018 staat beschreven hoe als gevolg van de wijzigingen in de Catalogus BAG 2018 omgegaan moet worden ...

Publicatie | 24-05-2018

Brief bronhouders wijzigingen wet- en regelgeving BAG

Brief zoals verzonden op 1 mei 2018 aan alle bronhouders (colleges van B&W) over de wijzigingen in de wet- en regelgeving BAG, ...

Brief | 02-05-2018

Koninklijk Besluit van 9 april 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (Stb. 2017, 60) en van het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie (Stb. 2017, 311)

Bij dit besluit wordt het tijdstip vastgesteld waarop artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (de ...

Besluit | 30-04-2018