Decoratieve afbeelding

DiS Online: De bestuurlijke grenzen API in samenhang bevragen

Op 19 januari presenteerde het Kadaster, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) de DiS Online sessie: "De bestuurlijke grenzen API: in samenhang bevragen".

Terwijl er nog hard wordt gewerkt aan het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie, is er voor een aantal objecttypen nu al een stap te zetten in het ontsluiten van data in samenhang. Dat geldt onder andere voor de volgende bestuurlijke gebieden: de grenzen van Nederland, provincies, gemeenten en waterschappen. Met de Bestuurlijke Grenzen API van het Kadaster zijn deze nu al in samenhang te bevragen.

Het was een interessante sessie waarin de verschillende partijen toonden hoe deze (REST) API werkt en wat de toepassingsmogelijkheden zijn.