Rapport werkgroep 2 advies aan IenM: inhoud en normering van de BAG

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de wet BAG geëvalueerd en haar bevindingen in een rapport beschreven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in overleg met het BAG BAO vier werkgroepen ingesteld om de bevindingen en aanbevelingen van de ADR verder uit te werken. Dit deelrapport bevat de bevindingen van werkgroep twee ‘ Kwaliteit: inhoud en normering’.