Rapport werkgroep 4 advies aan IenM: gemeentelijke baten

In 2013 is door de Auditdienst Rijk (ADR) een evaluatie uitgevoerd op de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met als titel: “De BAG bekeken: goed op weg naar een registratie van adressen en gebouwen voor iedereen.” Het rapport doet een aantal aanbevelingen om de uitvoering van de wet BAG te verbeteren. Mede op advies van het BAG-BAO heeft het ministerie van IeM een viertal werkgroepen ingesteld om de aanbevelingen verder uit te werken. Dit rapport is de weerslag van werkgroep 4.