Rapport werkgroep 1 advies aan IenM: governance en kwaliteitszorg, toezicht en handhaving

In 2013 is door de Auditdienst Rijk (ADR) een evaluatieonderzoek over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) uitgevoerd, dat in april 2014 aan de Tweede en Eerste Kamer is verzonden voorzien van een beleidsreactie van de minister van IenM (na een advies van BAG BAO). Voorliggend document vormt het advies van werkgroep I aan IenM en is het einddocument van de periode mei – september 2014 waarin deze werkgroep operationeel is geweest.