Rapport werkgroep 3 advies aan IenM: beter gebruik van de BAG

In 2013 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een evaluatieonderzoek gedaan naar de werking van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het verslag van dit onderzoek is door de verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de beide Kamers der Staten‐Generaal gestuurd. De aanbevelingen en vervolgacties uit dat rapport zijn door de minister verdeeld over vier werkgroepen. Dit rapport is het verslag van werkgroep 3, die specifiek naar het gebruik van de BAG heeft gekeken.
In dit rapport komt de werkgroep tot de conclusie dat er kansen genoeg zijn voor het stimuleren en optimaliseren van het gebruik van de BAG.