DiS Online: OpenStreetMap en het gebruik ervan door Brandweer Twente

Op 20 april 2021 gaf DiS Online het podium aan OpenStreetMap. Luciën Greefkes, vrijwilliger bij het internationale initiatief, vertelde ons alles over wat OpenStreetMap inhoudt, hoe het werkt en in hoeverre het raakt aan de doorontwikkeling in samenhang van de geobasisregistraties. Bij Brandweer Twente wordt dankbaar gebruik gemaakt van OpenStreetMap. Niels en Mike, werkzaam bij de brandweer, vertelden ons waarom zij dit doen en hoe het voor hen werkt.

De gebruikte PowerPointpresentaties zijn onderstaand te downloaden. Ook is de sessie terug te kijken op het DiS Geo YouTube-kanaal.