Decoratieve afbeelding

Rapportage Statisfact Tweede consultatie conceptueel ontwerp samenhangende objectenregistratie

Dit document vormt de rapportage van de tweede (en laatste) openbare consultatie van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het ministerie van BZK / DiS Geo.