DiS Online: BGT ketendemo

De meest gedetailleerde kaart van Nederland, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), is altijd in ontwikkeling. Nieuwe en bekende betrokkenen waren deze DiS Online sessie op 24 augustus aanwezig om te zien hoe de technische voorzieningen, de 'BGT-keten', verder ontwikkelen in de richting van de DiS Geo architectuur. Dat wil zeggen: naar generieke voorzieningen voor geo basisgegevens, in de vorm van services om interoperabiliteit te bereiken. Zo wordt de keten steeds makkelijker aanpasbaar en uniformer over de basisregistraties heen.

In de eerste helft van de sessie (10.00 tot 11.00) lieten we de aan de keten uitgevoerde wijzigingen van afgelopen half jaar zien, waarbij BRAVO, de Landelijke Voorziening, PDOK, het Kwaliteitsdashboard en het Terugmeldsysteem aan bod kwamen. Ook toonden we de nu lopende ontwikkeling naar services om de keten korter te maken. Eén daarvan is de Terugmelding Bronhouder API die momenteel in ontwikkeling is om terugmeldingen te beheren vanuit je eigen applicatie.

In de tweede helft van de sessie (11.00 tot 12.00) doken we verder in alle technische details en specificaties rondom deze Terugmelding Bronhouder API. Dit gedeelte is ook interessant om terug te kijken voor bronhouders en softwareontwikkelaars van BAG-software (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), omdat de API generiek wordt opgezet voor deze twee basisregistraties.

Kijk via de links de sessies terug op ons DiS Geo YouTube-kanaal.