Zonpotentie

In het kader van de energietransitie wordt er volop gezocht naar duurzame alternatieven voor het opwekken van onze energiebehoefte. Zonpotentie op daken kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. In deze video zie je hoe geïntegreerd gebruik van de geobasisregistraties kan helpen om een goede inschatting te maken op welke daken zonnepanelen het beste kunnen worden neergelegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van 3D en beeldherkenningstechnieken in combinatie met de Basisregistratie Kadaster (BRK) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).