DiS Online: OGC en toegankelijke APIs

Op 7 september was bij de DiS Online voor het eerst een internationale spreker. Dat was er niet zo maar een, maar de CEO van het Open Geospatial Consortium: Nadine Alameh. Samen met Linda van den Brink (Geonovum) hebben zij de deelnemers aan de workshop op een toegankelijke en inspirerende wijze meegenomen. Vervolgens verzorgde Just van den Broecke een demo en volgden zowel vele vragen als een interessante DiScussie. Heb je deze sessie gemist? Kijk deze dan hier terug op ons YouTube-kanaal.

In de afgelopen vijf jaar is Geonovum hard bezig met het vereenvoudigen van API’s; ofwel de “stopcontacten” voor geodata als stroom uit het stopcontact.

Het doel van eenvoudigere API’s is om een breder publiek te bereiken. De focus ligt uiteraard op de gebruiker, in dit geval de ontwikkelaar van mooie toepassingen die een stekker in het geodata stopcontact wil steken. Toegankelijke API’s kunnen dus een belangrijke rol spelen in de DiS Geo architectuur. Linda van den Brink (Geonovum) was in deze DiS Online te gast om ons mee te nemen in de ontwikkelingen op weg naar toegankelijkere API’s.

Open Geospatial Consortium (OGC)

In Nederland kunnen we daarover veel leren van het OGC: een internationale organisatie, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, met de leiding over de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten.

We had the honor to have Nadine Alameh (CEO of OCG) as a guest this DiS Online session. She told us more about the OGC API family of standards. These are being developed to make it easy for anyone to provide geospatial data to the web. She dived into the importance of FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) API's. Her inspiring story will help us in the way we work with API's in the Netherlands.

Demo

Just van den Broecke houdt zich bezig met de OGC API Features. Dit was een primeur bij DiS Online, want deze nieuwe API is nog niet in productie. Hij werkt aan de implementatie voor Geonovum zodat we in Nederland ervaring op kunnen doen met de toegankelijkere API’s van het OGC. Deze API's die een rol gaan spelen in de DiS Geo architectuur, dragen bij aan de toegankelijkheid van DiS Geo met betrekking tot technici buiten het geowerkveld.

Waarde van geodata vergroten

Goede API’s conform de OGC richtlijnen kunnen een belangrijke rol spelen in de doorontwikkeling van de architectuur van de geobasisregistraties, want ze dragen bij aan de toegankelijkheid van de geodata voor ontwikkelaars buiten het geowerkveld. En daarmee kunnen we de waarde van geodata op nog meer gebieden vergroten dan nu al het geval is.