Gebruikersonderzoek basisregistraties 2020

Hieronder is het eindrapport van het Gebruikersonderzoek 2020 te vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek? Stuur dan s.v.p. een mail naar de postbus Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo) van het ministerie van BZK: DISGEO@minbzk.nl