Integrale Gebruiksoplossing: workshop voor beheer openbare ruimte

Tijdens deze sessie werd ingegaan op gebruiksvoorbeelden van de IGO in de sector Beheer Openbare Ruimte. De sectorworkshop voor beheer openbare ruimte over de Integrale Gebruiksoplossing vond plaats op 28 oktober 2021. De opname van de sessie is te vinden via deze link op het DiS Geo YouTube-kanaal.

Ga naar de publicatieomgeving om te ontdekken hoe de oplossing voor jou meerwaarde kan leveren.