Integrale Gebruiksoplossing: workshop voor openbare orde en veiligheid

Tijdens deze sessie werd ingegaan op gebruiksvoorbeelden van de IGO voor de sector Openbare Orde en Veiligheid. De sectorworkshop voor openbare orde en veiligheid over de Integrale Gebruiksoplossing vond plaats op 14 oktober 2021. Kijk de sessie hier terug op het DiS Geo YouTube-kanaal.

Hoe kan de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) helpen bij het oplossen van vraagstukken van in de sector openbare orde en veiligheid? Hierover is een data-story te lezen op de IGO-omgeving van het Kadaster Data Science Team.

Deze vraag stond ook centraal op donderdag 14 oktober van 11:30 tot 13:00. De deelnemers werden meegenomen in hoe de IGO van toegevoegde waarde kan zijn voor deze sector.

Kijk de presentatie terug via de slides of uitgebreider via ons YouTube-kanaal.

Ga naar de  publicatieomgeving om te ontdekken hoe de oplossing voor jou meerwaarde kan leveren.