Integrale Gebruiksoplossing: workshop voor ruimtelijke ordening

Tijdens deze sessie werd ingegaan op gebruiksvoorbeelden van de IGO voor tbv. ruimtelijke ordening. De workshop over de Integrale Gebruiksoplossing voor ruimtelijke ordening vond plaats op 16 september 2021. Kijk de sessie hier terug op het DiS Geo YouTube-kanaal.

Hoe kan de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) helpen bij het oplossen van ruimtelijke ordeningsvraagstukken? Om die vraag ging het op donderdag 16 september van 11:30 tot 13:00. Gemeente Oss en adviesbureau DTNP namen de deelnemers mee in hoe de IGO van toegevoegde waarde kan zijn bij het bepalen van de voorzieningen voor een nieuwe wijk in Oss-West. Tijdens de workshop lichtten het Kadaster Data Science Team en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de achtergrond van de Integrale Gebruiksoplossing toe. Daarnaast ging een planoloog met de IGO aan de slag om de werking van de iGO live te demonstreren.

Kijk de presentatie terug via de slides of uitgebreider via ons YouTube-kanaal.

Ga naar de publicatieomgeving om te ontdekken hoe de oplossing voor jou meerwaarde kan leveren.