Integrale Gebruiksoplossing: workshop voor developers

Tijdens deze sessie werd ingegaan op gebruiksvoorbeelden van de IGO voor developers. De developersworkshop over de Integrale Gebruiksoplossing vond plaats op 26 augustus 2021 om 15:30. Kijk de sessie hier terug op het DiS Geo YouTube-kanaal.

Gecombineerd gebruik van data uit verschillende geobasisregistraties is nu makkelijker dan ooit! De Integrale Gebruiksoplossing maakt het mogelijk om op basis van Linked Data gegevens uit meerdere geobasisregistraties gecombineerd te gebruiken en toe te passen binnen jouw eigen omgeving.

In deze workshop namen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kadaster Data Science Team vijftig developers mee in de mogelijkheden van de IGO tijdens deze workshop. Kijk de presentatie terug via de slides en bekijk de reacties van de aanwezigen in de uitslagen van de Mentimeter.

Als je uitgebreid wil kijken naar de praktische demonstraties, tutorials en hoe (componenten van) de Integrale Gebruiksoplossing optimaal benut kan worden door developers, kijk dan de sessie terug via YouTube.

Ga naar de publicatieomgeving om te ontdekken hoe de oplossing meerwaarde kan leveren binnen jouw  omgeving.