Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK

Spelregels overgangsperiode gewijzigde wet- en regelgeving BAG - versie 1 juli 2019

In het Kwaliteitskader BAG 2019 staat beschreven hoe als gevolg van de wijzigingen in de Catalogus BAG 2018 omgegaan moet worden met de objecten die zich nu al in de BAG bevinden (implementatiebeleid) en hoe omgegaan moet worden met wijzigingen in objecten die ook de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) raken (implementatieadvies). Daarnaast gelden er ook nog een aantal specifieke spelregels voor de periode tussen het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving en de feitelijke implementatie van de vernieuwde BAG 2.0-software. Deze zijn door het ministerie van BZK samengevat in deze beschrijving van de spelregels voor de overgangsperiode BAG 2.0. Als BAG-beheerder wordt van u verwacht dat u bekend bent met deze spelregels, het implementatiebeleid en het implementatieadvies. Neem ze daarom goed door.

In deze versie zijn 2 aanvullingen gedaan t.o.v. de 2018-versie.