Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 (1 juli 2018)

In 2016, 2017 en 2018 is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, het ministerie van BZK, VNG en VNG-Realisatie. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. De gewijzigde Wet bag (vastgesteld en gepubliceerd), het gewijzigde Besluit bag (vastgesteld en gepubliceerd), de Ministeriële Regeling bag, inclusief de bijlage Catalogus bag en de bijlage Koppelvlakbeschrijving, en de Ministeriële Regeling Periodieke controle bag vormen de normatieve kern van de BAG in 2018. De Catalogus BAG is bijlage I van de ministeriële Regeling bag, de Koppelvlakbeschrijving BAG - LV BAG vormt bijlage II van de ministeriële Regeling bag. De Regeling bag is op 29 juni in de Staatscourant gepubliceerd.

Versie 1.0

Deze versie van de Catalogus is de officiele 1.0-versie van kracht vanaf 1 juli 2018 en is vastgesteld door de minister van BZK. Deze versie is als bijlage bij de Regeling bag in de Staatscourant gepubliceerd.

Beeld: Ministerie IenM