Beeld: Ministerie BZK

Kwaliteitskader Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2019

Eén van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. Deze beleidsnotitie schetst een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Dit document is formeel inwerking getreden bij de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG (datum inwerkingtreding 1 juli 2018).

In deze 2019-versie zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze versie vervangt de 2018-versie.