Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BGT 2018 (definitief)

Dit bestand vormt de vragenlijst in het kader van de zelfcontrole voor de BGT voor 2018. Deze vragenlijst zal vanaf 1 juli 2018 aan alle bronhouders van de BGT (gemeenten en landelijke bronhouders) via het ENSIA-programma toegezonden worden. Het kader voor de zelfcontrole vormt de Regeling controle BGT.

De vragenlijst is door BZK afgestemd met een vertegenwoordiging van de bronhouders voor de BGT.

Een toelichting op de zelfcontrole is hier beschikbaar.