Toelichting Zelfcontrole ENSIA BGT 2018

Dit document vormt de toelichting op de vragenlijst Zelfcontrole BGT (via ENSIA). Het document is bedoeld voor de bronhouders die de zelfcontrole in 2018 in moeten vullen. Het formele kader hiervoor wordt gevormd door de Regeling zelfcontrole BGT.