Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept versie 0.995 (oktober 2017)

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en thans voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Aangepaste versie oktober 2017

Deze versie is het tweede erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In deze versie zijn naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. Deze aanpassingen worden besproken in het Agendaoverleg en BAG BAO in het najaar van 2017. Daarnaast wordt op basis van deze versie een externe review uitgevoerd. Na deze review en bespreking in de diverse overleggen wordt er voor definitieve vaststelling nog een aangepaste versie verwacht.  Het ministerie van IenM, Kadaster en Geonovum streven naar hoge kwaliteit en een open proces. Tot de definitief vastgestelde 1.0-versie zullen er nog meer wijzigingen optreden die via deze website gecommuniceerd zullen worden.