Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept v0.99

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en thans voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Eindconceptversie (0.99)

Deze eindconceptversie is bedoeld als startpunt voor het opstellen van de uitwisselingsmodellen voor de BAG door Kadaster, Geonovum, KING en softwareleveranciers. Daarnaast kunnen bronhouders aan de slag met de Catalogus, bijvoorbeeld met de aangescherpte objectenafbakening. Bij definitieve publicatie, uiterlijk 3 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving kunnen beperkte wijzigingen nog aan de orde zijn.

Erratum 18 mei (0.99a)

In deze versie (versie 0.99, 12 mei 2017) is helaas in hoofdstuk 10 een foutieve beslisboom opgenomen (verblijfsobjectafbakening) opgenomen. De correcte versie is als erratum (versie 0.99a1, 18 mei 2017) in een integrale versie gepubliceerd, en daarnaast is de gewijzigde pagina separaat gepubliceerd (versie 0.99a2, 18 mei 2017). Hiernaast zijn de links naar de errata opgenomen.