Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept v0.99 (erratum 18 mei 2017)

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en thans voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Erratum 18 mei 2017 (integrale versie)

Deze versie is het eerste erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In de vertaling van de oorspronkelijke figuren naar extern opgemaakte figuren door een bureau is er helaas in de beslisboom verblijfsobjectafbakening (hoofdstuk 10) iets mis gegaan. In deze versie is dit hersteld. Het ministerie van IenM, Kadaster en Geonovum streven naar hoge kwaliteit en een open proces. Tot de definitief vastgestelde 1.0-versie zullen er nog meer wijzigingen optreden die via deze website gecommuniceerd zullen worden.