DiS Online: Datakwaliteit en Artificial Intelligence

Sprekers: Damir Brnobic (BZK/DiS Geo) & Tom van Loef (Geronimo.AI)

Tijdens deze interactieve sessie namen Damir Brnobic (Min. BZK/DiS Geo) en Tom van Loef (Geronimo.AI) je mee in het huidige proces van Kwaliteit, Toezicht en Handhaving (KTH) van de geobasisregistraties aan toezichthouderkant en de mogelijkheden van automatische mutatiesignalering. Samen met bronhouders is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (eind)verantwoordelijk voor juiste en actuele geodata. Tijdens deze sessie keken we samen naar de jaarplannen kwaliteit BAG en BGT voor 2022. Bovendien heeft Tom een demo gegeven hoe automatische mutatiesignalering door Geronimo.AI zou kunnen bijdragen aan het uitvoeren van deze plannen.

Hier kan de YouTube-opname (DiS Geo kanaal) worden teruggekeken.