Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving

Het kwaliteitsregime van de diverse geobasisregistraties bestaat uit drie componenten: kwaliteitszorg, toezicht en handhaving. Dit systeem is erop gericht om afnemers te kunnen (blijven) voorzien van bruikbare geodata. Dat houdt in dat knelpunten in de gerealiseerde gegevenskwaliteit vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost door met bronhouders jaarlijks kwaliteitsprioriteiten af te spreken. Formeel toezicht vormt daarbij het sluitstuk.

De ambitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om maximaal te faciliteren bij het realiseren van de gegevenskwaliteit waar gebruikers behoefte aan hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsdashboards, monitors en een driejaarlijkse audit op de centrale voorzieningen.

Kwaliteitszorg, toezicht en handhaving van de BAG, BGT, BRO, BRT en BRK worden de komende jaren steeds meer in lijn met elkaar gebracht. In deze eerste fase ligt de focus op de BAG, BGT en BRO.

KTH BAG BGT BRO