Decoratieve afbeelding

DiS Online - Webinar Hoofdlijnenrapport Objectenregistratie

Op woensdag 22 april 2020 hebben Martijn Odijk (BZK) en Marcel Rietdijk (VNG) het Hoofdlijnenrapport Objectenregistratie toegelicht in een webinar. Deze webinar was onderdeel van de eerste review ronde van het hoofdlijnenrapport.

Op deze pagina is de presentatie beschikbaar om te downloaden. Evenals de gestelde vragen en daarop geformuleerde antwoorden.

Feedback geven

In het hoofdlijnenrapport zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. Dit document is de eerste stap in een langer proces. Het komende kwartaal wordt de inhoud aangescherpt en verder ingevuld op basis van jullie feedback en nadere verkenningen die uitgevoerd worden. Ook die versies zullen voor feedback worden voorgelegd voordat het besluitvormingsproces wordt gestart.

Wij horen graag je reactie op dit rapport!

Bekijk het rapport in pdf of in HTML

Feedback op deze eerste versie kan worden doorgegeven via de website van Geonovum:

Samenhangende Objectenregistratie

In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan.

In de objectenregistratie wordt meer samenhang aangebracht tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dit sluit aan op de wens van bronhouders van de registraties om de bijhoudingsprocessen te vereenvoudigen, de informatievoorziening flexibeler te maken en gebruik in samenhang beter mogelijk te maken.

Het ontwikkelproces van de samenhangende objectenregistratie is gestart met vier verkenningen (bouwwerken, wegen, natuur/landschap en water) en een beleidsvisie.