Verkenning Samenhangende Objectenregistratie Eindrapport Werkgroep Bouwwerken

In het kader van de ontwikkeling van een Samenhangende Objectenregistratie zijn er in 2018 en 2019 een viertal verkenningen uitgevoerd onderverdeeld naar de thema's Water, Wegen, Natuur/Landschap en Bouwwerken.

Dit betreft de verkenning van de werkgroep Bouwwerken. Nadrukkelijk wordt vermeld dat hierover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook zullen de resultaten van de verschillende verkenningen nog met elkaar in verband worden gebracht in een synthese document op conceptueel niveau. Daarnaast zal de werking van dit conceptueel beproefd worden via een aantal use cases / testbeds.