Overzicht wet- en regelgeving basisregistratie adressen en gebouwen (BAG 2.0)

Alle voormalige registers en registraties zijn teruggebracht tot één geïntegreerde registratie: de BAG. Sinds 1 juli 2018 is de BAG in werking getreden. Op 30 april 2018 is hierover het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad 2018 nr. 122.

Wetgeving basisregistratie adressen en gebouwen

Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wetgeving van de BAG doorgevoerd en is gepubliceerd op wetten.overheid.nl:

Eerdere wetswijzigingen

Beeld: Ministerie BZK

Kwaliteits- en toezichtskader

Deze laatste regeling van de periodieke controle van de basisregistraties, bevat één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving: de inrichting van een nieuw kwaliteits- en toezichtsregime. Elk jaar wordt het kwaliteits- en toezichtskader voor de BAG bijgesteld.

De formele regeling van  periodieke controle van basisregistraties wordt geoperationaliseerd in het kader van het ENSIA-programma: Eenduidige Normatiek Single Information Audit, zie:  ENSIA.