Decoratieve afbeelding

Toelichting Model verantwoordingsrapportage KTH BAG BGT BRO

Vanuit de Wetten bag, bgt en bro zijn bronhouderorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen verantwoordelijk voor het bijhouden van deze geobasisregistraties. Het meedoen aan de ENSIA-zelfevaluatie maakt onderdeel uit van deze bronhouderrol. Onderdeel van deze zelfevaluatie is het opstellen van een verantwoordingsrapportage.
Om de verantwoordingslast tot een minimum te beperken, is de verantwoordingsrapportage bedoeld voor zowel de horizontale verantwoording binnen de eigen organisatie als de verticale verantwoording aan de toezichthouder BZK. Dit toelichtingsdocument is bedoeld om bronhouderorganisaties te ondersteunen bij het uitwerken van deze rapportage. Daarbij staan de zogenaamde ‘winstpakkers’ centraal; het is de bedoeling deze te benutten bij de uitwerking in het geval dat nut en noodzaak van geo-informatie binnen de organisatie wat minder vanzelfsprekend zijn.