DiS Online 2 november: WOZ en SOR - een onlosmakelijk koppel

Op 2 november 2021 gaf DiS Geo het podium aan VNG en de Waarderingskamer om te vertellen over op welke manier de WOZ en SOR een onlosmakelijke koppel zijn. Kijk de sessie hier terug op het DiS Geo YouTube-kanaal.

Voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) al geruime tijd één van de belangrijke ontwikkelingen die de WOZ-uitvoering de komende jaren significant zal veranderen. Door samenwerking bij het verzamelen, muteren en controleren van objectkenmerken van gebouwen en andere vastgoedobjecten, kan zowel de kwaliteit van de gegevens als de doelmatigheid van de werkzaamheden worden verbeterd. Niet alleen voor de WOZ, maar ook voor andere overheidsprocessen.

Voor de SOR wordt de WOZ al vanaf het begin gezien als een belangrijk bron van gegevens. Maar wel een beetje als "rare eend" omdat het niet gaat om de Basisregistratie WOZ, maar om de gegevens die gebruikt worden om alle woningen en andere onroerende zaken in ons land jaarlijks te taxeren. Die gegevens in de WOZ zijn gedetailleerder dan de BAG en de BGT en van die details wordt gebruik gemaakt in de SOR. 

Janneke de Zwaan (VNG), Marcel Rietdijk (VNG) en Ruud Kathmann (Waarderingskamer) praten je gedetailleerder bij waarom sprake is van een onlosmakelijk koppel en hoe deze past binnen verschillende lopende ontwikkelingen.