DiS Online: DiS Geo update

Op 12 oktober 2021 was het tijd om alle geïnteresseerden weer een keer goed bij te praten over de ontwikkelingen van de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo). De presentatie werd opgedeeld in drie blokken en tussendoor vond interactie plaats met behulp van de Mentimeter. Kijk de sessie hier terug op ons DiS Geo YouTube-kanaal.

1: DiS algemeen

Ruud van Rossem nam de deelnemers in het eerste deel van het verhaal mee in de visie van DiS Geo. Daarin werd aandacht besteed aan de data, voorzieningen, werkprocessen en context zoals terug te zien in de eerste slideset. 

2. Samenhangende Objectenregistratie

Martijn Odijk vertelde in het tweede blok over de Samenhangende Objectenregistratie. Hij gaf een update van wat er tot nu toe is bereikt en waar nu aan wordt gewerkt. Daarnaast vertelde Martijn over op welke manieren je nu zelf al aan de slag kan om eerste stappen richting de basisregistratie geo te zetten alszijnde beheerder of gebruiker van gegevens. Zie daarover ter inspiratie ook de ideeën van de deelnemers aan de sessie in het document met Menti-uitslagen.

3. IGO en DiS Geo architectuur

Bart-Jan de Leuw nam tot slot het woord om een update te geven over de DiS Geo architectuur en een van de grootste thema's van afgelopen maanden: de Integrale Gebruiksoplossing (IGO). Hij ging na zijn verhaal in gesprek met een aantal deelnemers. Dit is terug te zien in de laatste tien minuten van de YouTube-opname van deze sessie.