Decoratieve afbeelding

Vragenlijst 2e consultatieronde conceptueel model SOR

Dit is de vragenlijst behorende bij de 2e consultatieronde van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie (maart 2021, Statisfact)